29.1. Brandwerende en brandbestrijdende apparatuur en uitrusting. (2016-01-20)

- Vuurzwepen.

- Schuimsproeiers [brandbestrijding].

- Brandblusapparaten.

- Apparatuur en uitrusting tegen brandgevaar.

- Vlamkeren.

- Brandpompen.

- Brandblusreservoirs.

- Brandblusapparaten (deel van -).

- Brandwerende en brandbestrijdende apparatuur en uitrusting.

- Brand- en rookmelders.

- Apparatuur voor bescherming tegen brandgevaar.

- Vuurversperringen.

- Voorkanten voor schakelpanelen en controlepanelen voor brandbestrijdingsapparatuur en met name voor brandbestrijdingsvoertuigen.

- Brandblussers.