24.2. Medische instrumenten, instrumenten en gerei voor gebruik in laboratoria. (2016-02-15)
24.2. Medische instrumenten, instrumenten en gerei voor gebruik in laboratoria. (2016-02-15)
24.2. Medische instrumenten, instrumenten en gerei voor gebruik in laboratoria. (2016-02-15)
24.2. Medische instrumenten, instrumenten en gerei voor gebruik in laboratoria. (2016-02-15)
24.2. Medische instrumenten, instrumenten en gerei voor gebruik in laboratoria. (2016-02-15)
24.2. Medische instrumenten, instrumenten en gerei voor gebruik in laboratoria. (2016-02-15)

- Irrigatiespuiten.

- Dilatatoren[voor medisch gebruik].

- Naalden voor subcutane injecties.

- Naalden voor medisch gebruik.

- Retorten.

- Mondsperders (tandheelkundig toestel voor het openhouden van de mond).

- Canules.

- Chirurgische instrumenten.

- Druppeltellers voor medisch gebruik of gebruik in laboratoria.

- Operatiemessen.

- Smeltkroezen [voor laboratoria].

- Curettes [voor medisch gebruik].

- Cystoscopen.

- Pelikanen (tandartstangen).

- Tandheelkundige instrumenten.

- Wattenstokjes voor het wegnemen van slijmafscheiding.

- Mondstukken voor injectiespuiten.

- Reageerbuisjes.

- Verlostangen.

- Gastroscopen.

- Middelen voor het inbrengen van medicijnen.

- Castratie-instrumenten.

- Handbediende instrumenten en hulpmiddelen voor laboratoria.

- Lancetten.

- Laryngoscopen.

- Handbediende medische instrumenten.

- Medische instrumenten.

- Spiegels voor artsen en tandartsen.

- Pipetten.

- Spuitflessen [voor laboratoria].

- Apparatuur voor het nemen van bloedmonsters.

- Haken.

- Ontleedmessen.

- Injectiespuiten (medische diensten -).

- Laboratoriumsifons.

- Medische sondes.

- Spatels [tandheelkunde].

- Specula.

- Sfygmomanometers.

- Stethoscopen.

- Druppelbuisjes.

- Medische cautherisaties.

- Schedelboren [chirurgie].

- Trocars.

- Urinemeters.

- Kettingen voor kalvend vee.

- Tandenextractietangen.

- Slijpwielen voor tandartsen.

- Oorreinigingsmiddelen [medisch].

- Zuurstofmaskers.

- Arterieklemmen.

- Zagen voor chirurgisch gebruik.

- Apparaten voor het berekenen van de bloedbezinkingssnelheid.

- Oorspuiten.

- Koelbuisjes [voor laboratoria].

- Bloeddrukmeetapparaten.

- Borstpompen voor zogende moeders.

- Glaswerk voor laboratoria.

- Glaswerk met maatverdeling.

- Klemmen voor chirurgische doeleinden.

- Instrumenten en gerei voor medische diagnostiek of laboratoriumanalyses.

- Kniptangen voor chirurgisch gebruik.

- Acupunctuurinstrumenten.

- Vijzels (voor laboratoria).

- Acupunctuurnaalden.

- Guasha-krabbers.

- Moxibustie-instrumenten.

- Canules.

- Distillatieapparatuur (voor medische doeleinden).

- Endoscopen.

- Gezichtsmaskers.

- Operatiekrammen.

- Fiolen.

- Wondhaken.

- Instrumenten en gerei voor medische diagnostiek of laboratoriumanalyses (deel van -).

- Teststrips voor medische of laboratoriumdoeleinden.

- Pipetten (deel van -).

- Medische instrumenten (deel van -).

- Medische instrumenten (deel van -).

- Chirurgische instrumenten (deel van -).

- Katheters.

- Injectiespuiten voor onderhuidse injecties.

- Medische instrumenten, instrumenten en gerei voor gebruik in laboratoria.

- Stabiliserings- en geleidingsplaten voor interocclusale afdrukken.

- Multi-lancetinrichting.

- Aandrijvers van multilancetapparaten.

- Aanwijzers voor bloedprikkers met meerdere lancetten.

- Multi-lancetpatronen voor lancetinrichtingen.

- Geautomatiseerde externe defibrillatoren.

- Externe defibrillatoren.

- Extractietangen.

- Injectie-inrichtingen.

- Nietmachines [medische].

- Mengbekers.

- Behuizingen voor borstpompjes.

- Canulesets.

- Sets van canules bestaande uit canules en trocars.

- Kokers voor vaginaal speculum.

- Chirurgische instrumenten.

- Toestellen voor het testen en/of behandelen van oren.

- Toestellen voor het behandelen van insectenbeten.

- Oorirrigatoren.

- Toestellen voor observatie van de gezichtshuid.

- Instrumenten voor het fixeren van katheters.

- Fixatiemateriaal voor buizen (medische verzorging).

- Implantatie pincets.

- Houders voor injectoren.

- Injectorkoppen.

- Medische spanapparaten.

- Polsslagmeters.

- Tangen voor medische instrumenten.

- Hechtniettangen.

- Wandstructuren voor stents.

- Verwarmers voor stethoscopen.

- Drivers voor injectiespuiten.

- Injectiespuiten voor de implantatie van microchips in dieren.

- Analytische-testdragers.

- Bandklemmen ter bescherming tegen spasmische bewegingen.

- Banden om spasmische bewegingen tegen te gaan.

- Toestellen voor verzameling van bloed.

- Bloedsuikermeters.

- Boroscopen.

- Houders (flessen) voor het verzamelen van wondexsudaat.

- Testglaasjes voor chemische reagentia.

- Besturingsapparatuur voor endoscopen.

- Tandheelkundige instrumenten.

- Instrumenten (voor insertie) voor tandheelkundig gebruik.

- Tandheelkundige injectiespuiten.

- Materiaal voor bevestiging van epidurale katheters.

- Handwerktuigen voor tandartsen.

- Handstukken voor medische stralingsapparatuur.

- Verstuivers voor inhalatietherapie en onderdelen daarvan.

- Injectoren.

- Toetsenborden voor medische infusiepompen.

- Maskers voor aërosoltherapie.

- Medische infuuspompen.

- Medisch instrumentarium.

- Mondadapters.

- Multiklemmen voor laboratoriumglaswerk en reactievaten.

- Neusdilatators.

- Neussystemen.

- Apparaten voor nasale vaccinatie.

- Connectoren voor orale/nasale canules.

- Ondersteunende inrichtingen voor de verloskunde.

- Set van hulpmiddelen voor tandheelkundig gebruik voor bevestiging op één handgreep.

- Chirurgische instrumenten.

- Injectiespuiten.

- Therapeutische instrumenten.

- Trocartbeschermers.

- Vaginale stimulatiesondes.

- Aerosolventielen.

- Basis voor kaakgewrichtsimulator.

- Borstpompen.

- Catheterconnectoren.

- Afvoerklemmen voor gebruik op het lichaam (de borst).

- Pincetten voor biopsie.

- Tangen voor microchirurgie (oogheelkunde).

- Bedieningshandgrepen voor borstpompen.

- Defribrillators.

- Basis voor kaakgewrichtssimulator.

- Plaatsbepalers voor pinnen voor een kaakgewrichtssimulator.

- Tandheelkundige afzuigcanules.

- Toestellen voor het vastzetten van een canule in bloedvaten.

- Doseerspuiten.

- Trechterafdekkingen voor borstpompen.

- Handgrepen voor chirurgisch instrumentarium.

- Hoofdbanden voor neusmaskers.

- Implanteerbare kamers voor toegang tot het centrale aderstelsel.

- Invoergeleiders (spatels).

- Druipplaten.

- Micromanipulatoren voor oogchirurgie.

- Mengapparatuur.

- Schaaltjes voor tandartsmateriaal.

- Inrichtingen voor mondretractie.

- Occlusie-uitrusting.

- Oftalmoscopen.

- Tegenstuk van een tandmodel.

- Instrumenten voor het verwijderen van parasieten.

- Constructie voor afsluiting van een voor kunstmatige inseminatie gebruikt rietje.

- Lezer van zwangerschapstests.

- Zwangerschapsteststrip.

- Proctoscoop.

- Opwerkers.

- Hoezen voor naalden voor onderhuidse injecties.

- Stimulatoren.

- Chirurgische lakens.

- Spenen voor het toedienen van geneesmiddelen.

- Dilatatoren voor de tibia.

- Tonghouder.

- Tracheostomaklepjes.

- Ultrasone sondeklemmen.

- Ultrageluidssondes.

- Fiooladapters.

- Analysesets.

- Applicatiesystemen voor medische en tandheelkundige materialen.

- Borstcontroleurs.

- Inrichtingen voor het tellen van kolonies.

- Lampen voor gebruik bij gebitsverzorging.

- Medische zuigpompen.

- Veiligheidsinrichtingen voor naalden.

- Eicel-applicators.

- Drukmeters.

- Reactors.

- Bloeddrukmeetapparaten.

- Spuitlichamen.

- Zuigers voor injectiespuiten.

- Therapeutische toestellen.

- Tracheostomiebuizen.

- Bloedreservoirs.

- Cytometers.

- Microstroomkanaalchips.

- Mondstukken.

- Neusaspirators.

- Verstuivers.

- Naaldnaven.

- Occlusietoestellen.

- Osteotomen.

- PCR-multiwellplaten.

- Reagentiahouders.

- Ademhalingsapparatuur.

- Scalpelmesjes.

- Verzamel- en testinrichtingen.

- Apparatuur voor vasculaire tests.

- Diergeneeskundige apparaten en instrumenten.